תקנון שימוש באתר ומדיניות פרטיות - חנות אינטרנטית Outsiders

מדיניות אחריות

א. כללי:

חברתנו מאפשרת ללקוחות החברה לפנות ולמסור ללא תשלום או תמורה מוצרים אלקטרוניים וחשמליים ישנים שאינם בשימוש והכל בכפוף לתנאים כמתחייב בחוק לטיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני ובסוללות, התשע”ב–2012 והתקנות שהותקנו מכוחו. לפרטים נוספים שאל את הנציג.

 

ב. מוצרים של חברת  Camelbak וחברת Thule:

 

ג. מזוודות ותיקי נסיעה:

 

ד. נעליים טקטיות של חברת Lowa:

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, האחריות (כפי שמפורטת בסעיף הכללי) על הדגמים  הבאים: Innox GTX LO TF, Zephyr, mid TF Zephyr GTX mid TF, Z8, Z6 היא לתקופה של 12 חודשים בלבד מתאריך הרכישה עבור פגמים בייצור בלבד.

 

ה. מעילי פוך:

בחודשים הראשונים של הלבישה, מעילי פוך מוציאים נוצות ולאחר זמן מה תופעה זאת נחלשת. חשוב לציין שזוהי תופעה נפוצה אשר מאפיינת מעילי פוך והיא אינה מהווה פגם במוצר. משכך, לא תתאפשר החלפה ו/או החזרה של מעיל פוך מסיבה זו. למען הסר ספק, האחריות אינה מכסה נזקים הנובעים מניקוי ו/או טיפול במעיל בניגוד להוראות היצרן ו/או החברה.

 

לתשומת ליבכם-

ו. תעודת אחריות- מוצרים חשמליים מעל 150 ש״ח בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (אחריות ושירות לאחר מכירה), תשס”ו-2006

 1. אנו, סער א.ת יזמות ומסחר בע”מ, ח.פ 512072828, מרח’ השרון 3, ת.ד 1080 קריית שדה התעופה, (להלן: החברה” ו/או “היבואן), אחראית בזאת כלפי הרוכש (להלן: הצרכן) לפעולתו התקינה של המוצר לתקופה של שנה אחת לבד (12 חודשים) (להלן: תקופת האחריות) שתחילתה ביום מסירת המוצר לצרכן. בתקופת האחריות החברה אחראית לתקן בעצמה או באמצעות אחר המורשה מטעמה, כל קלקול שהתגלה במוצר במקרה של נזק או פגם, או להחליף ללא תמורה את המוצר במידה שיידרש לפי שיקול דעתה, או להחליף חלק ממנו בחלקים מקוריים וחדשים על מנת להחזיר את המוצר למצבו לפני הקלקול, לפי העניין והכל בכפוף לתנאים הבאים:
 2. החברה מתחייבת כי במידה שלא תקיים את הכתוב לעיל, תספק החברה לצרכן מוצר חדש או זהה או מסוג ואיכות דומים ושווי ערך, או תשיב לצרכן את התמורה ששילם בעד המוצר, והכל לפי הבחירה הבלעדית של החברה.
 3. הוכיחה החברה כי מקור הקלקול בנזק מכוון, תהיה החברה פטורה מחיוביה על פי סעיף זה.
 4. החברה מתחייבת לתקן מוצר זה תוך 7 ימי עסקים מיום שנקראה לעשות כן, או תוך 10 ימי עסקים מיום מסירתם בתחנת השירות כמפורט מטה. בהיעדר תחנת שירות במרחק של 15 ק”מ מהסניף שבו בוצעה הרכישה, רשאי הצרכן להביא את המוצר לתיקון בסניף בו רכש את המוצר והחברה תתקנו בתוך 14 ימי עסקים מיום מסירתם.
 5. בתקופת האחריות ולדרישת הצרכן תספק החברה לצרכן חלקי לתיקון המוצר. לגבי מוצרים שמחירם עולה על 300 ₪ יסופקו חלקי חילוף, כאמור, עד תם שנה לאחר תום תקופת האחריות.
 6. אחריות החברה לא תחול אם הוכיחה החברה כי הקלקול במוצר נגרם כתוצאה מאחת הסיבות הבאות, לרבות החברה תהיה רשאית לדרוש תשלום בעד התיקון, הובלתו או החלפתו, והכל כדלקמן:
  • אם הקלקול או הליקוי נגרם שלא על-ידי שימוש בהתאם להוראות השימוש;
  • הצרכן לא מסר את המוצר לתיקון במהלך תקופת האחריות;
  • אם המכשיר תוקן או שהוכנסו בו שינויים על ידי מי שלא הוסמך לכך על-ידי החברה בכתב;
  • אם הקלקול נגרם כתוצאה מזדון או רשלנות הצרכן;
  • אם הקלקול הוא כתוצאה מכוח עליון שהתרחש לאחר מסירת הטובין לצרכן, כגון, שריפה, מכות
   מתח שטפון, ברק, או כל כוח עליון אחר.
 7. האחריות בהתאם לתעודת אחריות זו תקפה רק למוצרים אשר שווקו על ידי החברה. אחריותה של החברה למוצר תהיה רק בהתאם למפורט בתעודת אחריות זו.
 8. בכפוף לכל דין, החברה לא תהיה אחראית לכל נזק כלשהו שייגרם לצרכן ו/או לצד שלישי כלשהו, עקב קלקול במוצר. כמו כן, אחריות החברה לא תחול על נזקים ישירים ו/או עקיפים ו/או תוצאתיים ו/או אחרים שיגרמו לצרכן בקשר עם המוצר והשימוש בו.
 9. משווק מורשה ו/או גוף ו/או אדם כלשהו אינם מוסמכים על ידי החברה לתת אחריות ו/או התחייבות כלשהי, אשר חורגת ממסגרת תעודת אחריות זו. כל הרחבה ו/או שינוי לתנאי תעודת אחריות זו, שלא ניתנו בכתב על ידי החברה, לא יהיו תקפים.
 10. הכיסוי על פי תעודה זו תקף בתחומי מדינת ישראל בלבד.
 11. בהתאם להוראות חוק לטיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני ובסוללות, התשע”ב–2012, חברתנו מאפשרת ללקוחותיה לפנות ולמסור ללא תשלום או תמורה מוצרים אלקטרוניים וחשמליים ישנים שאינם בשימוש והכל בכפוף לתנאים כמתחייב בחוק והתקנות שהותקנו מכוחו.

רשימת תחנות השירות עבור מוצרים חשמליים מעל 150 ש״ח

 1. Outsiders קריית אתא- כתובת: קניון שער הצפון מתחם איקאה, קומה ראשונה | טלפון: 04-6317692 | הסדרי נגישות: כניסה נגישה, קופה נגישה, לולאת השראה, תא הלבשה נגיש, חניית נכים של הקניון

 

 1. Outsiders ראשונים- כתובת: קניון עזריאלי ראשונים, שד’ נים 2, ראשון לציון | טלפון: 03-5392790 | הסדרי נגישות: קופה נגישה, לולאת השראה, תא הלבשה נגיש, חניית נכים צמודה לחנות

 

 1. קולומביה ירושלים- כתובת: שוקניון- אגריפס 88 | טלפון: 02-5097049 | הסדרי נגישות: כניסה נגישה, קופה נגישה, לולאת השראה, תא הלבשה נגיש, חניית נכים של הקניון

 

 1. קולומביה כפר סבא- כתובת: קניון מתחם G, רחוב וויצמן 301 קומה ב׳ | טלפון: 09-7685837 | הסדרי נגישות: כניסה נגישה, קופה נגישה, לולאת השראה, חניית נכים של המתחם

 

 1. קולומביה באר שבע-גרנד קניון– כתובת: שדרות דוד טוביהו 125, באר שבע | טלפון: 08-8507434 | הסדרי נגישות: כניסה נגישה, קופה נגישה, לולאת השראה, חניית נכים של המתחם

 

 1. שבילים אשקלון- כתובת: גלובוס סנטר מבקיעים (ליד אשקלון) | טלפון: 08-6839438 | הסדרי נגישות: כניסה נגישה, קופה נגישה, לולאת השראה, תא הלבשה נגיש, חניית נכים של המתחם

 

בכל שאלה ניתן לפנות למוקד שירות הלקוחות בטל’ 03-6557555 | פקס 03-6557556 | בדוא”ל [email protected] | אתר האינטרנט www.outsiders.co.il www.columbia.co.il

 

לקוחות יקרים, בעקבות המצב- נשמח לאפשר לכם לעשות שימוש בנקודות בקנייה אונליין (כמפורט בתקנון).
אנא הקפידו למלא את פרטיכם ובסיום ההזמנה- בחרו באמצעי תשלום מולטיפס.
צוות האתר יצור עמכם קשר בהקדם האפשרי על מנת להשלים את החיוב באמצעות עסקה טלפונית.
בכל שאלה – ניתן לפנות במייל [email protected]