הגדרות

בתקנון זה למונחים הבאים תהיה המשמעות הקבועה בצידם:

החברה“: סער א.ת. יזמות ומסחר בע”מ, ח.פ 512072828, רח’ שרון 3, ת.ד. 1080 קריית שדה התעופה.

התקנון“: תקנון זה, כפי שיעודכן מעת לעת (ככל שיעודכן) על ידי החברה, לרבות במהלך תקופת המבצע. למען הסר ספק, מובהר, כי הנוסח המחייב של התקנון הוא הנוסח המעודכן ביותר כפי שיפורסם במשרדי החברה בכתובת לעיל.

“אתר האינטרנט”: אתר outsiders אשר כתובתו  www.outsiders.co.il

המבצע“: מבצע 40% על הפריטים מקולקציית חורף 2021 בלבד באתר האינטרנט אשר תקנון זה מסדיר וקובע את תנאיו.

משתתף/לקוח“: כל גולש באתר האינטרנט אשר עמד בכל אחד מהתנאים המפורטים בתקנון זה ותקנון אתר האינטרנט לעיל.

תקופת המבצע“: מיום 14.04.2022 עד 18.05.2022 (כולל) או עד גמר המלאי, לפי המוקדם, או כל מועד אחר שייקבע על ידי החברה. מובהר למען הזהירות שיתכן שהמבצע יסתיים במועד מוקדם יותר בחלק בחנויות  מסוימות בהתאם לשיקול דעת החברה.

הפריטים המשתתפים במבצע“: על הפריטים המוגדרים בקולקציית החורף החדשה. לא חל על פריטי עודפים.

מלאי מינימום“: פריטים שהוקצו למבצע 500 יח’ מתוכם 100 בהנחה מקסימלית.

תקנון המבצע“: תקנון זה כפי שיעודכן מעת לעת כמפורט להלן.

  1. תנאי המבצע
  1. ביטול עסקה

בהתאם לחוק הגנת הצרכן, תשמ”א-1981, והכל כמפורט במדיניות החזרת מוצרים שלא עקב פגם כמופיע באתרי החברה ברובריקה הייעודית ביטול עסקה לעניין עסקת מכר מרחוק. למען הסר ספק, מובהר בזאת כי סכום ההחזר יהא הסכום לאחר ההנחה אותה קיבל המשתתף בגין הפריט.

  1. שונות

לקוחות יקרים, בעקבות המצב- נשמח לאפשר לכם לעשות שימוש בנקודות בקנייה אונליין (כמפורט בתקנון).
אנא הקפידו למלא את פרטיכם ובסיום ההזמנה- בחרו באמצעי תשלום מולטיפס.
צוות האתר יצור עמכם קשר בהקדם האפשרי על מנת להשלים את החיוב באמצעות עסקה טלפונית.
בכל שאלה – ניתן לפנות במייל service@outsiders.co.il