1. הגדרות

בתקנון זה למונחים הבאים תהיה המשמעות הקבועה בצידם:

סער א.ת. יזמות ומסחר בע”מ, ח.פ 512072828, רח’ שרון 3, ת.ד. 1080 קריית שדה התעופה, 3, טל’  03-6557555, info@saar.com

התקנון“: תקנון זה, כפי שיעודכן מעת לעת (ככל שיעודכן) על ידי החברה, לרבות במהלך תקופת המבצע. למען הסר ספק, מובהר, כי הנוסח המחייב של התקנון הוא הנוסח המעודכן ביותר כפי שיפורסם במשרדי החברה בכתובת לעיל.

“חנויות החברה”: חנויות רשתות Columbia ,Outsiders ו-“שבילים” בישראל המופיעות ברשימת החנויות באתר  האינטרנט. לא כולל חנויות עודפים.

אתר האינטרנט“: אתר האינטרנט קולומביה שכתובתו: www.columbia.co.il ואתר אוטסיידרס שכתובתו   www.outsiders.co.il. לא כולל פריטי עודפים.

משתתף/לקוח“: בחנויות – חבר מועדון, או מצטרף חדש למועדון ואשר עמד בכל אחד מהתנאים המפורטים בתקנון זה. באתר – כל גולש באתר האינטרנט אשר עמד בכל אחד מהתנאים המפורטים בתקנון זה ותקנון אתר האינטרנט.

תקופת המבצע“: מיום 02.8.2022 עד 16.8.2022 או עד גמר המלאי, לפי המוקדם, או כל מועד אחר שייקבע על ידי החברה. מובהר למען הזהירות שיתכן שהמבצע יסתיים במועד מוקדם יותר בחלק בחנויות  מסוימות בהתאם לשיקול דעת החברה.

הפריטים המשתתפים במבצע“: אוהל מסדרת Atlas גדלים 4/6/8; צליה  Cabana גדלים 2/4/6; מחצלת חוף; כסא Tantura והכל כמופיע בטבלאות המק”טים המצורפים כנספח 1 לתקנון זה.

מלאי מינימום“: פריטים שהוקצו למבצע בחנויות: 200 יח’ לכל פריט בכל חנות. 100 יח’ לכל פריט בכל אתר.

תקנון המבצע“: תקנון זה כפי שיעודכן מעת לעת כמפורט להלן.

בחנויות: בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע”א-2010.

באתרים: בהתאם לחוק הגנת הצרכן, תשמ”א-1981. לפרטים נוספים ראה רובריקת “ביטול עסקה” באתר החברה.

בחנויות: כמפורט במדיניות החזרת מוצרים שלא עקב פגם כמופיע בסמוך לקופה בכל בחנות. באתרים: ראה רובריקת “החלפות והחזרות” באתרי החברה.

** יובהר, במקרה של ביטול עסקה, החלפה או החזרה של מוצר שנרכש במבצע שהיה מותנה ברכישת מוצר(ים) נוספ(ים) ו/או ברכישה בסכום מסוים ו/או בהתניה אחרת כלשהי – תבוטל עסקת המקור במלואה ותבוצע מחדש, ללא המוצר המוחזר. למען הסר ספק, מובהר בזאת כי סכום ההחזר יהיה הסכום לאחר ההנחה אותה קיבל המשתתף בגין הפריט.

נספח 1 – מק”ט מוצרים המשתתפים במבצעים

אוהלי אטלס 4/6/8  50% הנחה ממחיר צרכן

BT201610132ATLAS 6 VENT
BT201610142BIG ATLAS 8 VENT
BT20161024ATLAS 4 VENT

מחיר מיוחד ל Cabana

200110CABANA 2199.90 ש”ח.- מחיר מיוחד
200111CABANA 4279.90 ₪ – מחיר מיוחד
200112CABANA 6329.90 ₪ – מחיר מיוחד

מחצלת חוף- 30% הנחה

200055SAND SCREEN M מחצלת30%
200056SAND SCREEN L מחצלת30%

כסאות TANTURA– 2 במחיר מיוחד

200114TANTURAמבצע מחיר לשניים- 159.90 ₪

לקוחות יקרים, בעקבות המצב- נשמח לאפשר לכם לעשות שימוש בנקודות בקנייה אונליין (כמפורט בתקנון).
אנא הקפידו למלא את פרטיכם ובסיום ההזמנה- בחרו באמצעי תשלום מולטיפס.
צוות האתר יצור עמכם קשר בהקדם האפשרי על מנת להשלים את החיוב באמצעות עסקה טלפונית.
בכל שאלה – ניתן לפנות במייל service@outsiders.co.il