מבצע בקבוק ילדים Eddy kids CAMELBAK

  1. הגדרות

בתקנון זה למונחים הבאים תהיה המשמעות הקבועה בצידם:

החברה“: סער א.ת. יזמות ומסחר בע”מ, ח.פ 512072828, רח’ שרון 3, ת.ד. 1080 קריית שדה התעופה, 3, טל’ 03-6557555, info@saar.com

התקנון“: תקנון זה, כפי שיעודכן מעת לעת (ככל שיעודכן) על ידי החברה, לרבות במהלך תקופת המבצע. למען הסר ספק, מובהר, כי הנוסח המחייב של התקנון הוא הנוסח המעודכן ביותר כפי שיפורסם במשרדי החברה בכתובת לעיל.

“חנויות החברה”: חנויות רשתות Columbia ,Outsiders ו-“שבילים” בישראל המופיעות ברשימת החנויות באתר  האינטרנט. לא כולל חנויות ופריטי עודפים.

אתר האינטרנט“: אתר האינטרנט קולומביה שכתובתו:  www.outsiders.co.ilלא כולל פריטי עודפים.

המבצע“: בקבוק ילדים Eddy kids CAMELBAK בסך 79.9 ₪ במקום 99 ₪.

משתתף/לקוח“: בחנויות – חבר מועדון, או מצטרף חדש למועדון ואשר עמד בכל אחד מהתנאים המפורטים בתקנון זה. באתר – כל גולש באתר האינטרנט אשר עמד בכל אחד מהתנאים המפורטים בתקנון זה ותקנון אתר האינטרנט.

תקופת המבצע“: מיום 01.8.2022 עד 31.8.2022 או עד גמר המלאי, לפי המוקדם, או כל מועד אחר שייקבע על ידי החברה. מובהר למען הזהירות שיתכן שהמבצע יסתיים במועד מוקדם יותר בחלק בחנויות  מסוימות בהתאם לשיקול דעת החברה.

הפריטים המשתתפים במבצע“: בקבוק ילדים Eddy kids CAMELBAK.

מלאי מינימום“: פריטים שהוקצו למבצע 1,000 יח’ בחנויות.  500 יח’ באתר.

תקנון המבצע“: תקנון זה כפי שיעודכן מעת לעת כמפורט להלן.

בחנויות: בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע”א-2010.

באתר: בהתאם לחוק הגנת הצרכן, תשמ”א-1981. לפרטים נוספים ראה רובריקת “ביטול עסקה” באתר החברה.

יובהר, במקרה של ביטול עסקה, החלפה או החזרה של מוצר שנרכש במבצע שהיה מותנה ברכישת מוצר(ים) נוסף(ים) ו/או ברכישה בסכום מסוים ו/או בהתניה אחרת כלשהי – תבוטל עסקת המקור במלואה ותבוצע מחדש, ללא המוצר המוחזר. למען הסר ספק, מובהר בזאת כי סכום ההחזר יהיה הסכום לאחר ההנחה אותה קיבל המשתתף בגין הפריט.

לקוחות יקרים, בעקבות המצב- נשמח לאפשר לכם לעשות שימוש בנקודות בקנייה אונליין (כמפורט בתקנון).
אנא הקפידו למלא את פרטיכם ובסיום ההזמנה- בחרו באמצעי תשלום מולטיפס.
צוות האתר יצור עמכם קשר בהקדם האפשרי על מנת להשלים את החיוב באמצעות עסקה טלפונית.
בכל שאלה – ניתן לפנות במייל service@outsiders.co.il